sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrkan / Familj \ Ungdom

Katolska folkrörelser i USA: Hjälp utvisningshotade invandrare


Katolska folkrörelsernas möte i USA har avslutats och de riktar en appell till alla trossamfund att ta emot migranter som riskerar att utvisas. Varje trossamfund borde bli en helgedom och mottagningsplats. Mötet har hållits i Modesto i Kalifornien 16-19 februari och teman för samtalen var migration, rasism, rättigheter till arbete och bostad samt miljörättvisa utifrån social utslagning på grund av den globaliserade ekonomin.

Rörelserna uppmuntras av påven Franciskus att uppmärksamma krisen som kommer av pengars osynliga tyranni och som orsakar stort lidande i den mänskliga familjen och de ser att deras insatser betyder mycket. De skriver att de tror att varje människa är helig och har samma rättigheter till dricksvatten, utbildning, vård och hem och arbete för att försörja familjen.

De ber sina katolska biskopar att föreslå handlingsplaner för stiften och församlingarna för att skydda utsatta familjer.

1-7 maj kommer det att hållas en internationell handlingsvecka mot hat och attacker mot familjen.

Initiativet med helgedomar New Sanctuary Movement ska garantera invandrarna en slags immunitet och har redan under de senaste veckorna inletts i katolska, protestantiska och judiska församlingar runt om i USA.