sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Påven Franciskus / Aktiviteter

Påven till katolska folkrörelser om social rättvisa


Påven har sänt ett budskap till ett möte med katolska folkrörelser som hålls 16-18 februari i Modesto i Kalifornien och som har anordnats av katoliker för mänsklig utveckling, Catholic Campaign for Human Development, dess ordförande biskop David Talley och biskoparna Stephen Blaire, Armando Ochoa and Jaime Soto. Påven tackar dem för att arbeta för social rättvisa och bygga broar. Broar som går över murar som utestänger, likgiltighet, rasism och intolerans. Påven tackar även kardinal Peter Turkson för sitt ständiga stöd för folkröreslerna genom den nya påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling.

Påven skriver att problemen som vi ser idag inte är nya men att det är dags att ta itu med dem. Han påminner om att ordet kris i kinesiskan har två tecken Wēi, som betyder ”fara” och  Jī, som betyder ”möjlighet”.  Faran är att förneka våra grannar för då förnekar vi oss själva och Jesus bud. Den laglärdes fråga till Jesus i Lukasevangeliet 10:25-37 genljuder även idag: Vem är min nästa? Han ville få klart vem som var och inte var hans nästa. Jesus svarar med en liknelse med två figurer som tillhörde eliten och en tredje som sågs som en främling. Främlingen hade barmhärtighet för att han var inte rädd. De andra visade inte medmänsklighet. Påven skriver att exempel på detta finns i hela världen och att det är en fara för ett sant engagemang för mänskligheten. Jesus lär oss att vi inte kan klassa andra efter om de är vår nästa eller ej, vår granne eller ej. Vem är då världshusvärden? Det är kyrkan, den kristna församlingen, folk som har medlidande och solidaritet och sociala organisationer.

Påven riktar sig till mötets deltagare att Jesus ber dem att ta hand om och vara barmhärtiga med andra som till kropp och själ behöver hjälp. Sann medmänsklighet håller undan likgiltigheten, hyckleriet och intoleransen.

Påven skriver sedan om den ekologiska krisen och att forskningen kring den är sann och inte neutral, som ekonomiska intressen många gånger vill påvisa. Låt oss katoliker inte förneka naturen, tiden rinner ut. Jag ber er alla om igen, folk av olika bakgrund och även urinvånare, pastorer och politiska ledare att skydda skapelsen.

Påven upprepar det han tidigare har talat om att inget folk är kriminellt och ingen religion terrorist. Fattiga anklagas för att vara våldsamma men utan lika möjligheter närs konflikter och aggressioner som tillslut exploderar.  Genom att bemöta terror med kärlek arbetar vi för fred.

Påven ber om ödmjukhet och beslutsamhet att försvara dessa principer. Låt oss som helige Franciskus ge allt för att så kärlek där det finns hat, förlåtelse där det finns skador, enhet där det finns oenighet och sanning där det finns fel.

Påven försäkrar mötets deltagare sina böner om att Gud ska älska och skydda dem och avslutade som alltid med be dem be för honom.