sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrkan / Samhälle \ Mission

USA:s och Mexikos biskopar: Vi hör migranternas rop


I denna svåra situation i vår historia hör vi Kristus röst i våra migrerande bröders rop. Det skriver biskoparna i stiften vid gränsen mellan Texas och Mexiko som möts i dagarna i Brownsville.

Jesus, Maria och Josef letade som migranter och flyktingar efter en plats att bo och arbeta på och hoppades på mänskligt medlidande. Idag upprepas historien skriver biskoparna och berättar att de just har besökt centrum där mödrar, ungdomar och minderåriga migranter är häktade eller har tagits emot och att detta är omänskliga platser.   

De berättar att de under årens lopp på nära håll har sett lidandet som beror på ett migrationssystem som inte fungerar med strukturella och ekonomiska problem som skapar hot, deportering, straffrihet och extremt våld. De talar både om gränsen mellan Mexiko och Centralamerika och den mellan USA och Mexiko.

Nu när politik och civila myndigheter följer detta blir alltsammans mycket mer uppenbart. Biskoparna ser familjer som skiljs åt, personer som förlorar jobb, förföljs och diskrimineras. De ser uttryck för rasism och onödig deportering som stoppar personers utveckling i samhället och länders utveckling och som leder till osäkerhet och hopplöshet.