sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Vatikanen / Tal

Heliga Stolen vid FN i debatt om havsmiljön


Heliga Stolens ständige observatör vid FN i New York msgr. Bernardito Auza talade vid säkerherhetsrådets debatt om hållbart utnyttjande av de marina resurserna på temat dialog.

Han tog upp det påven Franciskus skriver i sin encyklica Laudato Sì från år 2015 om det akuta behovet av att skydda vår planet och att utveckla en mer integrerad ekologi. Han skriver om olika aspekter av den nuvarande ekologiska krisen, inklusive förorening av havet, havsförsurning, minskande fiskbestånd, förlust av biologisk mångfald, och försämring ekosystemet i hav och på kuster.

Kärnan i dessa teman är principerna för respekt för skapelsen, det gemensamma bästa, varje människas värdighet och rättvisa. Påven ber om en gemensamt arbete och dialog mellan alla i beslutsfattande positioner och msgr. Auza påminner om att encyklikan vänder sig till alla och inte bara katoliker. Heliga Stolens delegation anser att det är viktigt att inte bara involvera forskning, lag och affärsverksamhet i dialogen om miljön utan även etiska och religiösa institutioner eftersom det att kämpa med ekologiska problem  har moraliska och andliga dimensioner.

Delegationen stödjer alltså parterskap på alla nivåer för att minska förorening av haven och havsförsurning och stödja småfiskare och särskilt dem som lever i fattigdom. Ingen bra partner ska uteslutas från en dialog som denna, avslutade msgr. Auza.