sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Vatikanen / Tal

Heliga Stolen vid FN: Dialog för fred


Heliga Stolens ständige observatör vid FN och andra internationella organisationer i Genève msgr. Ivan Jurkovič talade i ett inlägg vid möte om trosdialog vad gäller fred och utveckling som har anordants av FN och Islamiska konferensorganisationen. Han talade om dialogens strategiska roll inom diplomati, religion och för att forma det mänskliga samvetet.

Msgr. Jurkovič påminde om det interreligiösa mötet i moskén Heydar Aliyev i Baku i Azerbaigian 2 oktober förra året där påven Franciskus medverkade tillsammans med den muslimska shejken av Kaukasus och representanter för andra religiösa samfund i landet där påven sa: Det är ett stort tecken att mötas i broderlig vänskap på denna böneplats, ett tecken som visar på den harmoni som religionerna kan skapa tillsammans och som utgår från personliga kontakter och ansvarigas goda vilja.

Msgr. Jurkovič sa att det inte är lätt att uppnå tolerans men att kontakten mellan troende av olika religioner borde vara mer dynamisk och broderlig. Fred betyder inte bara att se till att inget händer utan en ständig och konstruktiv förbättring för vår mänskliga familjs situation. Fred som bygger på rädsla och avskräckning kan inte kallas fred. Msgr. Jurkovič hänvisar till msgr. Paul Richard  Gallaghers tal 30 januari till civila och religiösa myndigheter om kärnvapenhotet. Vi kan inte acceptera att dessa vapen med en terrorbalans håller stabilitet i världen.

Den interreligiösa dialogen och en samlad ansträngning är avgörande för att effektivt hantera olika globala problem som är kopplade till mänskliga rättigheter, migration, klimatförändringar och miljöskydd.

Som påven Franciskus sa i Baku: Religionerna är kallade att tålmodigt och med förståelse bygga en möteskultur och den som ser till det gemensamma bästa förväntar sig det av dem. Broderskap kan inte byggas om man vill betona skillnader återuppväcka spänningar och ha invändningar och skapa kontraster.

Påven Franciskus prioriterar den interreligiösa dialogen. Under sin resa i Centralafrikanska republiken då han träffade muslimer, katoliker och protestanter sa han att religioner inte splittrar personer utan enar dem.

Msgr. Jurkovič sa att geopolitisk logik aldrig får använda religiösa och etniska församlingar som verktyg.

I sitt brev till Nigeras biskopar 2015 skrev påven att när oskyldiga dödas i Guds namn används religionen i ett sekundärt syfte. Vid sitt besök i Sverige påminde påven även om vikten av att läka historiens sår och inleda en gemensam vandring. Msgr. Jurkovič sa att det historiska mötet med patriark Kirill av Moskva visar att en sådan dialog är möjlig.

Påvens engagemang för fred i världen är många och msgr. Jurkovič påminner om att han uppmuntrar Venezuela att föra en sann och konstruktiv dialog och Colombia att uppnå enhet, försoning och förlåtelse. Fred, rättvisa och förlåtelse, avslutade msgr. Jurkovič, kompletterar varandra: det finns ingen fred utan rättvisa och inte sann rättvisa utan förlåtelse.