sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Påven Franciskus / Angelus \ Audienser

Påven vid audiensen: Fadern utesluter ingen


Vid dagens allmänna audiensen talade påven Franciskus om det kristna hoppet och sa sammanfattningsvis: Kära bröder och systrar! Som barn lärde vi oss alltid att man inte ska skryta. För när vi skryter om vilka vi är eller vad vi har är vi respektlösa mot dem som är mindre lyckligt lottade. Trots detta ber Paulus oss att skryta. Han ber oss att skryta om trons gåva som vi får genom Jesus Kristus. Gud har skapat allt som en kärleksgåva och visar sin frälsningsplan genom Jesus. Han uppmanar oss att glädjas över denna nåd och när vi gör det tar Guds frid plats i våra liv och relationer. Paulus ber oss också att skryta om våra lidanden. För Guds frid är inte avsaknad av rädsla, besvikelser eller lidande utan snarare påminner den oss om att Gud älskar oss och alltid är med oss. Denna frid, säger Paulus bär på tålamod för att även i de svåraste ögonblick vet vi att Guds barmhärtighet och godhet förblir hos oss och att ingenting kan skilja oss från Gud. Det kristna hoppet bygger inte på vilka vi är och vad vi kan utföra  utan på Guds kärlek till var och en av oss. Må vi vara hoppets instrument så att vi kan skryta om en Fader som inte utesluter någon utan öppnar sitt hem för alla och må vi vara ett folk som styrker varandra med det kristna hoppet.