sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Påven Franciskus / Angelus \ Audienser

Påven "Be för de ofödda barnen i fara som riskerar att aborteras bort!"


Efter Angelusbönen på söndagen uppmärksammade påven Franciskus att man i Italien på söndagen firade Livets söndag och han förenade sig med de italienska biskoparnas appell om ”behovet av djärva pedagogiska insatser till förmån för det mänskliga livet. Varje liv är heligt! Låt oss försvara livets kultur som svar på befolkningsminskning och möjligheten att sortera bort mänskligt liv. Låt oss be tillsammans för de ofödda barnen som är i fara och riskerar att aborteras bort, och för personerna som befinner sig i slutet av sitt liv, att de inte ska lämnas ensamma och för att meningen med livet ska försvaras. Varje liv är heligt! Låt oss minnas heliga Moder Teresas ord: "Livet är vackert, se det!  Livet är liv, försvara det!", båda vad gäller det ofödda barnet som väntar på att födas, liksom personer som är nära döden: allt liv är heligt!”

Påven hälsade till alla som arbetar med att försvara livet, och särskilt till universitetslärare som formar de nya generationerna, till att skapa ett välkomnande samhälle som respekterar varje person, även det ofödda barnets värdighet.