sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Vatikanen / Aktiviteter

Kardinal Rylko: Vi behöver Jungfru Marias ljus i vår tids mörker


Kardinal Stanisław Ryłko installerades på Kyndelsmässan 2 februari som ärkepräst i den påvliga Mariakyrkan i Rom, Santa Maria Maggiore och talade i sin predikan om Jungfru Marias ljus i vår tids mörker.

Kristus är världens ljus och Jungfru Maria ljusets moder och i en tid då kriser hotar, krig omringar oss och terrorismen skördar oskyldiga offer är de en referenspunkt för att förstå vilka vi människor verkligen är och vilket vårt slutliga öde är.

Vi behöver verkligen ljus i vår tid! För att vi lever i en ovanligt mörk tid som inger rädsla för mänsklighetens framtid. Kardinal Rylko ber alla döpta att låta sig upplysas av Kristus och bära vidare detta ljus till andra genom att trovärdigt vittna med det egna livet.

Installationen gjordes just på Kyndelmässans kväll, Herrens frambärande i templet, eftersom Santa Maria Maggiore är västvärldens äldsta Mariahelgedom och kardinal Rylko underströk Jungfru Marias roll i frälsningshistorien. Salus populi Romani tröstar oss när vi är oroliga. I kväll har jag gått över tröskeln in i detta tempel med en stark bävan i mitt hjärta, eftersom jag är medveten om det enorma ansvaret som detta uppdrag innebär. Kyrkan har en femton sekler lång historia och utmanar oss alla i vår generation att ta ett stort ansvar.

(Salus populi Romani är  Mariaikonen som skyddar Roms befolkning)