sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrkan / Vetenskap \ Etik

Schweiz biskopar budskap inför Söndagen för sjuka


Det mänskliga livets värdighet beror inte på om en person klarar sig själv eller inte och försvinner inte med åldern eller svaghet på grund av sjukdom, för att hela vår existens är en del av Guds stora plan för oss. Detta är kärnan i ett budskap som Schweiz biskopar genom hjälpbiskop av Coira msgr. Marian Eleganti sänder ut inför den lokala kyrkans firande av Söndagen för sjuka 5 februari.

Biskoparna inbjuder till att reflektera över den kristna synen på de sjuka i en värld där svaga människor ses som en börda för samhället och där man ser det som skydd av värdigheten att själv bestämma när livet ska ta slut.

Biskoparna skriver  att varje människa har en värdighet, särskilt när den är svag. Det är vi som förnekar denna värdighet och handlar därefter. Biskoparna påminner om den kristna synen att döden är som en passage och en återgång till Faderns hus och att livet är en viktig tid och förberedelse för detta. Därför är kristna alltid är tillitsfulla inför döden.