sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrkan / Samhälle \ Mission

Kardinal Gracias: Klimatförändringar slår hårt mot kvinnor


Det är kvinnorna, de fattiga och de mest sårbara som är de största offren för klimatförändringar. Vi är förvaltare och inte herrar över skapelsen och vår moraliska plikt är att skydda och värna om den. Det säger kardinal Oswald Gracias, ärkebiskop av Mumbai och ordförande för Federationen för Asiens biskopskonferens (FABC) till nyhetsbyrån Fides i samband med FABC:s möte i veckan med titeln “Klimatförändringarna: Inverkan på utsatta grupper och kvinnor”. 45 delegater och experter på området från Bangladesh, Nepal och Indien deltog i mötet.

Kyrkan i Asien ber alla kristna till radikal konvertering och att överge överkonsumtion och välja en mer hållbar livsstil för en förnyad kultur av respekt för skapande, enkelhet och nykterhet, hopp och glädje berättar biskop Jacob Mar Barnabas, som är ordförande för Kvinnorådet inom Indiens biskopskonferens och säger vidare: Katolikerna måste presentera strategier och program om grön teknologi, biologiskt och hållbart jordbruk, ansvarsfull konsumtion och återvinning, som  bidrar till rättvisa mellan generationerna.

För att agera för en klimatförändring krävs ett solidaritetsanda och en grundläggande syn för det gemensamma bästa och detta uppnås genom utbildning om övertänkt agerande.