sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Påven Franciskus / Aktiviteter

Påvens solidaritet med Chiles branddrabbade


Påven Franciskus har sänt ett budskap till Chiles biskopskonferens för att visa sin närhet till folket som drabbas av den stora skogsbranden i centrala Chile. Över 4000 personer är evakuerade från ett till stor del obebott område på 2 389 kvadratkilometer med tusentals hektar skog. Släckningsarbete fortsätter. Påven uttrycker sin andliga närhet till de skadade och dem som drabbas av följderna av de förödande bränderna. Hittills har sex personer dött varav två poliser och fyra brandmän.

Påven försäkrar sina böner för de döda och ber till Gud om styrka och tröst för de drabbade. Han ber om att Herren ska inspirera till solidaritet och effektivt samarbete i en anda av generositet och välgörenhet för att lindra smärta och övervinna motgångar.