sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrkan / Ekumenik

Ekumenisk vesper i Lund under våren


I samband med Böneveckan för kristen enhet har man i Lund inlett ekumenisk vesper. Den ekumeniska gudstjänsten i Lunds domkyrka 31 oktober där påven Franciskus deltog har inspirerat till fortsatt ekumeniskt samarbete mellan katoliker och lutheraner och nu hålls ekumenisk vesper i Lunds domkyrka och S:t Thomas katolska kyrka varannan gång och inleddes 21 januari med 183 deltagare.

Domkyrkokaplan Lena Sjöstrand berättar att många har uttryckt glädje över stegen mot gemenskap och att detta inspirerar till vidare samarbete och kyrkoherde i S:t Thomas katolska församling fader Johan Lindén säger att det är unikt att de två kyrkorna håller gemensam kvällsbön varannan lördag och understryker att dessa framsteg angår alla. De hoppas på bra uppslutning och alla är välkomna.

Den ekumeniska vespern inleds kl.18.00 varje gång på följande datum och platser:

21 januari i Lunds domkyrka

4 februari i S:t Thomas kyrka

18 februari i Lunds domkyrka

4 mars i S:t Thomas kyrka

18 mars i Lunds domkyrka

1 april i S:t Thomas kyrka

22 april i Lunds domkyrka

6 maj i Lunds domkyrka

20 maj i S:t Thomas kyrka

3 juni i Lunds domkyrka

17 juni i S:t Thomas kyrka

Information om påvens besök och gemensamma löften - ekumeniska imperativ - inför den fortsatta dialogen, finns här http://www.katolskakyrkan.se/katolska-kyrkan-i-sverige/ekumenik/katoliker-och-lutheraner-uppmarksammade-reformationen-tillsammans