sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrkan / Ekumenik

Ekumenisk vesper hos Birgittasystrarna i Rom


Veckan för bön om kristen enhet, har i år har temat Försoning – "Kristi kärlek lämnar oss inget val" (Jfr 2 Kor 5: 14-20) och präglas av reformationsminnet. 

En återkommande punkt under denna vecka är en ekumenisk vesper hos Brgittasystrarna på Piazza Farnese i Rom. I år firas denna vesper fredagen den 20:e januari kl. 17.30 i klostrets kyrka under ledning av kardinal Kurt Koch, ordförande för det Påvliga rådet för främjande av kristen enhet, tillammans med Finlands katolska biskop msgr. Teemu Sippo SCI, som är i Rom tillsammans med den ekumeniska delegationen från Finland som varje år på Sankt Henriks dag, har en privat audiens med påven. Vid vespern deltar därför även den finska ortodoxa kyrkans metropolit Elias, Kaarlo Kalliala, biskop av Åbo evangelisk-lutherska stift, och svenska kyrkans utlandspräst i Rom, Per Edler.

Efter den påvliga audiensen på torsdagsmorgonen firar den finska ekumeniska delegationen en ekumenisk gudstjänst i Sankta Maria sopra Minerva, dominikankyrkan vid Pantheon. Vartannat år är liturgin protestantisk, vartannat år katolsk, och predikan hölls av biskopen av den motsatta riten.