sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Fokus / Aktuellt

World Watch List 2017: 1207 kristna martyrer 2016


Open Doors i tjänst för världens förföljda kristna presenterar sin rapport World Watch List 2017 där det framkommer att kristna alltmer förföljs i världen. ”Totalt beräknas  215 miljoner kristna i de 50 listade länderna möta förföljelse på grund av sin kristna övertygelse” säger Peter Paulsson, generalsekreterare Open Doors Sverige.

Ett av de länder som ökar mest på årets lista är Indien och Open Doors forskare ser att religiös nationalistisk iver underblåstes när Bharatija Janata Party (BJP) kom till makten i landet 2014. Förtrycket mot kristna ökar snabbast i södra och sydöstra Asien med länderna Indien, Bangladesh, Laos, Bhutan och Vietnam i spetsen. Sri Lanka är en nykomling på listan i år och man befarar att Nepal kan ta sig in på nästa års lista.

Ron Boyd-MacMillan som är chef för den strategiska forskningsavdelningen inom Open Doors International säger att den religiösa nationalismen i dessa länder har fått fäste sedan 1990-talet utan att man har uppmärksammat detta. Till exempel tillåts de hinduiska nationalisterna i Indien att göra nästan vad de vill utan att straffas. Bara i detta område drabbas 39 miljoner kristna av diskriminering eller våld från militanternas sida. Regeringarna i närliggande länder som i huvudsak är hinduiska och buddistiska tar efter och vädjar till den religiösa identiteten för att befästa den egna maktpositionen, främst på landsbygden.

Nordkorea har fortfarande förstaplats på listan. Kristna tvingas där gå under jorden och saknar kontakt med varandra. Om deras tro upptäcks riskerar de och deras familjer att hamna i arbetsläger eller dödas. I Jemen förvärrar inbördeskriget situationen och har hamnat på tionde plats. Kristna där attackeras av både sunni och shiamuslimer och tvingas att konvertera till islam och att konvertera från islam bestraffas med döden berättar Peter Paulsson. Somalia har från plats 7 nu hamnat på plats 2 och ligger bara en poäng från Nordkorea. Trots att det bara finns ett 100-tal kristna kvar i Somalia med en befolkning på 10 miljoner invånare riskerar en muslim som konverterar till kristendomen att dödas.

Open Doors forskare ser att länder i Mellanöstern och Nordafrika antingen blir mer radikala eller diktatoriska och extremisterna söder om Sahara har friare händer.

World Watch List sammanställs varje år av Open Doors Internationals forskningsavdelning. De analyserar kristnas skiftande förhållanden i omkring 70 länder och rangordnar de 50 länder där det är svårast att utöva den kristna tron. Läs mer på Open Doors svenska hemsida: https://www.open-doors.se/