sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrkan / Samhälle \ Mission

Chile. Caritas i första led efter branden i Valparaíso


Valparaíso stift i Chile har startat en kampanj tillsammans med Caritas i landet för att hjälpa familjer som drabbades vid den stora skogsbranden intill staden Valparaíso 2 januari. 50 hektar mark brann och 100 hus förstördes, omkring 100 personer har evakuerats och 19 är skadade. 

Stiftet informerade nyhetsbyrån Sir om att de samlar in livsmedel och hygienartiklar och att en kollekt inleds under veckoslutet.

Enligt Lorenzo Figueroa, chef för Caritas Chile, är det nödvändigt att från början inleda projekt för att förebygga risken med återkommande bränder. Förorter där främst fattiga bor ligger intill skogar och detta innebär stora risker. Det måste skapas nätverk för samarbete mellan offentliga organ, det civila samhället och kyrkan.