sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrkan / Religion \ Dialog

Kanadas biskopar: Avancerad pallativ vård för alla


Den katolska organisationen för livet och familjen i Kanada, OCVF som är knuten till Kanadas biskopskonferens har genom sin VD Michèle Boulva skrivit ett brev till landets parlament angående lagförslaget C-277 att utveckla palliativ vård i Kanada.

“Endast en nationell strategi för pallativ vård kan garantera kanadensare att vid livets slut få en respektfull och människovärdig vård”.

OCVF uppmuntrar parlamentets medlemmar att anta lagen snarast, då endast 30% av landets befolkning nu har tillgång till pallativ vård om de skulle behöva den och eftersom den betyder konkret stöd för sjuka.

15 november 2016 skrevs ett brev av representanter för olika religioner i landet, islam, judendomen samt kristna ortodoxa och protestanter tillsammans med  katolska biskopskonferens ordförande David Douglas Crosby till lagens föredragande Marilyn Gladu med orden: “Medkänsla är en grundläggande del av det kanadensiska samhället och en viktig princip för våra respektive religiösa traditioner. Vi anser att palliativ vård är ett medkännande svar till dem som kämpar med sjukdom eller vid livets slut. Det handlar om en metod som ser till hela människan, den mänskliga värdigheten och som ger de mest utsatta bland oss trygghet.”

Några månader tidigare i juni vädjade samma representanter​ gemensamt till Kanadas regering om en strategi för bästa möjliga pallativ vård och vård vid livets slut för alla landets medborgare. För att uppnå detta bör tillgången öka vid alla vårdinstitutioner i alla landets städer. Öka kvaliteten på denna vård och se till att den är kontinuerlig. Ge ett större ekonomiskt stöd för de sjukas och äldres familjer och säkerställa att vården respekterar patienters och deras familjers psykosociala och andliga behov under vägen mot livets slut.