sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Fokus / Katolsk tanke

Vördnaden för historiens första martyr Sankt Stefanos


Annandag jul 26 december firar kyrkan minnet av Stefanos, den förste martyren. Han var den förste av de sju diakoner som valdes ut för att hjälpa apostlarna. Han var också den förste kristne som fick ge sitt liv för tron på Kristus. Apostlagärningarna berättar om hur han stenades.

Vördnaden för Stefanos var redan stark när man menade sig återfinna hans reliker år 415 i Jerusalem. En präst såg i en dröm var hans kvarlevor var gömda. Biskopen av Jerusalem lät gräva upp dem. En del av Stefanos kvarlevor placerades i en kyrka i Jerusalem medan andra spreds över hela den kristna världen och ledde till att många kyrkor byggdes till hans ära.

Kyrkofadern Augustinus berättar i ett tal han höll 425 att många underverk inträffade i dessa kyrkor. Under medeltiden spreds Stefanos reliker också till olika kyrkor i Rom, men det märkvärdiga är att det inte verkar ha funnits några reliker av Stefanos i den. Den är kanske Roms allra mest egendomliga kyrka. Den är nämligen cirkelrund. Det runda rummet i mitten omges av kolonner som skiljer det från en cirkelrund korridor. Från den runda korridoren öppnade sig fyra kapell i de fyra vädertrecken, så att byggnadens plan förenade cirkeln och korset. Denna märkliga kyrka är en av de vackraste byggnaderna i Rom. Men den ser inte ut som en kyrka. Antika källor berättar att det var påven Simplicius som invigde kyrkan mellan 468 och 483. Men den uppgiften är ju litet tvetydigt. Nöjde han sig med att bara inviga kyrkan, eller byggde han den också?

Från medeltiden och fram till början av 1900-talet trodde man att det var en förkristen, klassisk byggnad, kanske ett tempel till någon romersk gud som Faunus eller Bacchus. Under renässansen fick man för sig att alla runda byggnader från antiken var Bacchustempel. Någon trodde att det var en köttmarknad. Inte ens den främste av alla experter på Roms kyrkor förstod sig på kyrkan. Richard Krautheimer, som under sitt nästan hundraåriga liv studerade alla Roms kyrkor, funderade också på om kyrkan byggts för någon profan funktion, kanske knuten till kejsarmakten. Krautheimer tyckte nämligen att kyrkan inte alls var lämpad för gudstjänst och ett slöseri med utrymme.

En av de få byggnader som påminner om Santo Stefano Rotondo var kejsar Konstantins kyrka på Kristi grav i Jerusalem. Den bestod bland annat av en rund byggnad på kolonner som omgav själva graven. Denna byggnad kallades Anastasis, uppståndelsen. Många menade att Santo Stefano Rotondo var en imitiation av Anastasis. Men utgrävningar i Anastasis och Gravkyrkan vid mitten av 1900-talet visade att Anastasis egentligen skilde sig ganska mycket i formen från Santo Stefano.

I sista hand är det nog så att den egendomliga rundkyrkan Santo Stefano Rotondo i Rom byggdes som kyrka med denna märkliga form för att den var ovanlig, komplicerad och avancerad. Den skulle helt enkelt imponera, det ansågs tydligen viktigare än att den skulle passa för gudstjänsten. Det löste man enkelt med inredningen. Det är lätt att gissa att någon kejserlig sponsor var med i bilden men betydligt svårare att lista ut vem.

Santo Stefano Rotondo är nog den märkligaste och vackraste kyrka som vigts åt Stefanos, den förste martyren. Den byggdes och vigdes till Stefanos i vågen av intresse och vördnad för Stefanos sedan man menade sig ha återfunnit hans reliker i Jerusalem 415. Men ingen av hans reliker hamnade i denna märkliga kyrka i Rom.