sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Fokus / Katolsk tanke

Alma Redemptoris Mater - en älskad Maria antifon unde advent och jul


Alma Redemptoris Mater är en av de fyra antifonerna tillägnade Jungfru Maria, och traditionellt är det den man sjunger under advent och jul, och ända fram till Kyndelsmässan den 2:a februari. I många kyrkor i Rom sjunger man den i slutet av mässan under den här perioden, och i tidegärden, och trots att användningen är fakultativ berikar de gamla Mariaantifonerna liturgin, med sina ord som beskriver hennes roll i frälsningsmysteriet. 

Alma Redemptoris mater tillskrivs den tyske benediktinmunken Hermann av Reichenau, som skrev den på 1000-talet. Han saligförklarades av påven Pius IX år 1863. Han brukar kallas doctor Marianus, Marialärare för sina verk tillägnade Jungfru Maria. Det är även han som har skrivit en av de andra Maria antifonerna, Salve Regina.

En antifon är en kort bön eller sång som man sjunger vid mässans slut eller i den liturgiska tidegärden.

På svenska lyder Alma Redemptoris Mater:

Frälsarens Moder, du ljuva, som är och städse förbliver himmelens härliga port och havets strålande stjärna, uppres de arma som fallit, från svaghet hjälp oss till seger! Du som till skapelsens häpnad i tiden din Skapare födde, renaste jungfru dock var och förblev,  medan undret dig skedde, såsom dig Gabriel sagt med sitt frälsningsbådande Ave. Heliga jungfru och moder, o bed för oss syndare. Amen.

Den latinska texten är:

Alma Redemptoris Mater, quae pervia caeli  porta manes, et stella maris, succurre cadenti, surgere qui curat, populo: tu quae genuisti, natura mirante, tuum sanctum Genitorem, Virgo prius ac posterius, Gabrielis ab ore sumens illud Ave, peccatorum miserere.

Den teologiska rikedomen i den korta sången är att notera. Man uppmärksammar både Maria som Guds Moder, hennes samarbete i frälsningsplanen, hennes kraft som medlare, hennes eviga jungfrudom. Antifonen var högt älskad under medeltiden, då den endast hördes i gregorianska toner, och det har lett till att en serie kompositörer har inspirerats att tonsätta den, som t. ex. Gregor Aichinger, Marc-Antoine Charpentier, Luis Dartayet, Peter Maxwell Davies, Josquin Desprez, Guillaume Dufay, Marcel Dupré, Aires Fernandez, Wolfgang Fortner,Johann Joseph Fux, Nicolas Gombert, Francisco Guerrero, Johann Michael Haydn, Joseph Haydn, Jean l'Héritier, Orlando di Lasso, Giovanni Legrenzi, Isabella Leonarda, Natale Monferrato, Johannes Ockeghem, György Orbán, Diego Ortiz, Palestrina, Peter Philips, Josquin des Prez, Bruno Provezza, Josef Gabriel Rheinberger, Giovanni Antonio Rigatti, Juan Garcia de Salazar, Michael Schmoll, Franz Xaver Schnizer, Francesco Soriano, Herman Strategier, Victoria,  Jan Dismas Zelenka, Marc’Antonio Ziani.

Påven Johannes Paulus II skrev år 1987 en encyklika om Jungfru Maria med titeln Redemptoris Mater, Frälsarens Moder, en djup encyklika med vilken han gav Mariologin nytt liv. Med sitt motto som påve ”Totus Tuus” – helt din – som riktade sig till Maria, visade han sin djupa vördnad för Guds Moder. Mellan september 1995 och november 1997 höll den helige påven Johannes Paulus II 70 katekeser om Jungfru Maria, under de allmänna audienserna. Denna hans trosundervisning om Vår Fru är en skatt för kyrkan.

Förutom Alma Redemptoris Mater är de andra Maria antifonerna  Ave Regina Caelorum som man sjunger under fastan,  Regina Caeli som sjungs mellan påsk och pingst och Salve Regina, resten av kyrkoåret.