sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Vatikanen / Tal

Heliga Stolen vid FN om mänskliga rättigheter i Sydsudan


Msgr. Jurkovic: I Sydsudan, som har drabbats av en av de värsta humanitära katastrofer, måste det gemensamma bästa ta plats framför egoism.

Sydsudan plågas av konflikter som håller på att övergå till den värsta av humanitära katastrofer. Folkets situation som är redan mycket svår och förvärras. Heliga Stolens ständige observatör vid FN och andra internationella organisationer i  Genève msgr. Ivan Jurkovic talade på onsdagen vid rådet för mänskliga rättigheter med fokus på situationen för de mänskliga rättigheterna i detta afrikanska land.

Heliga Stolen är tacksam rådets medlemmar för att hålla detta möte om situationen i Sydsudan. Våldet i landet bryter mot internationell rätt och mänskliga rättigheter. Omkring 2 miljoner 300 000 personer har fått lov att lämna sina hem, de flesta av dessa är kvinnor och barn. Minst 600 000 har flytt till närliggande länder och av dessa är 70 % ensamma minderåriga, barn och ungdomar. Siffror visar på att mellan 5 och 7 miljoner sydsudaneser lider av livsmedelsbrist.

Heliga Stolens delegation påminner om påven Franciskus vädjan att inblandade parter tillsammans med internationella samfundet får ett slut på våldet så att humanitära hjälpsändningar kommer fram och verkar för fredliga beslut för det gemensamma bästa. Det är nödvändigt att förorda en möteskultur och förvägra egoism och i stället för att se den andre som en fiende, se den som en bror.