sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Vatikanen / Tal

Heliga Stolen vid OSSE: Utanförskap skapar krig och våld


Ärkebiskop Paul Richard Gallagher, sekreterare vid statssekretariatet representerade Heliga Stolen vid möte 8-9 december med Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (eng. OSCE) i Hamburg där utrikesminstrar från 57 medlemsländer och 11 samarbetande länder talade om ekonomiska och politiska internationella frågor.

I sitt tal varnade han för att utanförskap hotar fred och säkerhet. Om man skrapar på ytan upptäcker man diskriminering, korruption och alltså avsaknad av rättigheter och mänsklig värdighet och det leder till leder till rädsla, uppror och krig. Det är en ond cirkel av sociala kostnader.

Det hjälper inte ens alltid med säkerhetsstyrkor och ett kontinentalt samarbete att få till eld upphör och slut på konflikter. Ukraina är ett exempel. Msgr. Gallagher säger sig vara mycket oroad för brott, hat och intolerans som råder i Europa och påminner om att där det finns utanförskap skapas grogrund för människohandel, handel med mänskliga organ och vävnader, sexuellt utnyttjande av pojkar och flickor, slavarbete, prostitution, handel med narkotika och vapen, terrorism och internationell organiserad brottslighet.

Alltså krävs konkreta och omedelbara åtgärder för social och ekonomisk integration. Det behövs också en värdering av religioners konstruktiva roll. Många talar om religioner som en negativ faktor i samhället sa msgr. Gallagher och att detta inte är riktigt. Han ger exempel på hur påven Franciskus bidrag till att föra dialog i Afrika och Latinamerika har gett lovande resultat för att inte tala om hur polska och tyska biskopars brevväxling 1965 lade grunden för försoning i efterkrigstiden mellan de två länderna.

Msgr. Gallagher talade vidare om migrationen. Den som lämnar sitt land för ett annat får inte ses som ett hot och därmed utelämnas. Migranter ska ses som en tillgång i värdländerna.

Heliga Stolen uppmuntrar till ökat samarbete inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.