sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrkan / Rättvisa \ Fred

Msgr. Pizzaballa i Heliga Landet om barmhärtighetens språk


Barmhärtighetens jublår har avslutats och den heliga porten i Jerusalem stängdes 3 december och den i Nasareth stängs 9 december.

Ärkebiskop Pierbattista Pizzaballa vid kustodiet i det Heliga Landet talade med Vatikanradion om betydelsen av dessa händelser i Heliga Landet.

Han berättar att även heliga porten i Anjara i Jordanien stängs nu; Anjara som tillsammans Getsemane och Nasareth är Heliga Landets mest betydelsefulla platser.

Betydelsen av att stänga jubelårets heliga portar är densamma som i hela världen sa msgr. Pizzaballa men att vi måste påminna församlingarna om att den kristnes barmhärtighetsgärningar måste fortsätta särskilt i Heliga landet där motsättningar och hat är så uppenbara. Vi kristna måste tala barmhärtighetens språk.

Pizzaballa säger att Jubelåret inte har haft någon synlig effekt på politiken och beslutsfattare men däremot på folket. Inom församlingar och skolor har man arbetat med många initiativ för att föra dialog mellan israeler, palestinier, judar, kristna och muslimer.