sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrkan / Religion \ Dialog

Kristna och hinduer i dialog


En konferens på temat ”Ljus och frid. Kristna och hinduer i dialog” öppnades på onsdagen i det påvliga universitetet Gregoriana på initiativ av Påvliga rådet för interreligiös dialog och dess ordförande kardinal Jean-Louis Tauran höll tal. Han välkomnade först bland andra universitetets rektor pater Nuno och grundaren av och ledaren för italienska hinduiska unionen Paramahamsa  Swami  Yogananda  Ghiri och Indiens ambassadör i Italien Anil Wadhwa. Han hoppades att vänskapen och den ömsesidiga respekten kan finnas för att skapa en ny harmonisk samexistens mellan alla människor av tro.

Han är övertygad om att all religiös dialog belyser gemensamma värden och att möten som detta öppnar hjärtan och sinnen att gå fredens väg. Målet är att bli Lumen Pacis, ljus och frid i vår värld.

Första gången kardinal Tauran tog del av ett möte mellan kristna och hinduer var i Mumbai 2009 där de talade om vikten av dialog för det indiska folkets bästa och fred i landet. Detta har sedan lett till en pågående dialog.  

Religioner är för kärlek, medlidande och enhet. Vi minns påven emeritus Benedictus XVI:s ord: Våld är religioners antites som förstör dem. Religioner är inte upphovet till problem utan problemet är fanatiska troende som har dolda agendor och som missförstår skrifterna.

Religioner och troende är kallade att bidra till en värld i fred.

Kardinalen påminner om påven Francsikus ord på Världsbönedagen i Assisi, att fred betyder att förlåta, bön, att läka sår och att lära sig den ömsesidiga gemenskapens konst.