sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Vatikanen / Aktiviteter

Kardinal Filoni om helige Franciskus Xavier och missionen


Helige Franciskus Xavier  inledde den moderna missionen som öppnade nya världar. Om detta talade prefekt för Kongregationen för folkens evangelisation kardinal Fernando Filoni i sin predikan under mässan i Roms kyrka tillägnad Jesus, på lördagen då detta helgon firades.

Helige Franciskus Xavier föddes 1506 och det var det 14 år efter att Amerika upptäcktes av europeerna och 8 år efter att vägar öppnades till Asien. Det var i början av seklet som ledde den katolska kyrkan att evangelisera såväl västerut som österut samt i södra Europa. Kardinal Filoni berättade att helgonets brev, relationer och bedrifter blev så betydelsefulla i Europa att påvarna tvingades följa hans missions-initiativ och stödja det. Helgonet var helt uppfyllt av den Helige Anden i sin tjänst sa kardinalen och denna utmaning att missionera finns än idag. Det handlar om att följa påven Franciskus uppmaning att vara en kyrka som går ut och möter folket. Alla döpta är kallade att följa uppmaningen.

Helige Franciskus Xavier var den store och utmärkt duktiga resande missionären. Teresa av Jesusbarnet var den stora mystikern som i klausur andligen förkunnade evangeliet och  den unga Pauline Jaricot, som grundade det äldsta av de Påvliga missionerna och som genom rosenkransen och insamling till fabriksarbeterskor där hon själv arbetade, engagerade unga kvinnor att delta i missionsarbetet. Dessa tre personligheter, sa kardinal Filoni, var olika och så djupt engagerade i att missionera evangeliet.

Missionen är att förkunna evangeliet, inte som en filosofi utan som ett möte med Kristus avslutade kardinal Filoni.