sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Vatikanen / Dokument

Vultum Dei Quaerere: ”Ett trofast vittnesbörd om Kristi kyrka och fattiga liv i lydnad”


Från påven Franciskus apostoliska konstitution Vultum Dei Quaerere, artikel nummer 2:

”2. Gudsvigda människor följer genom sin vigning ’Herren på ett särskilt sätt, på ett profetiskt sätt.’ De är kallade att känna igen tecknen på Guds närvaro i det dagliga livet och att med vishet urskilja de frågor som Gud och dagens män och kvinnor ställer. Den stora utmaningen som de gudsvigda står inför är att uthålligt söka Gud ’med trons ögon i en värld som struntar i hans närvaro’ och att fortsätta att ge världen ett trofast vittnesbörd om Kristi kyska och fattiga liv i lydnad och på så sätt bli ’en levande exegesis av Guds ord’.”

”Sedan det gudsvigda livets början i Kyrkan så har män och kvinnor kallade av Gud och av kärlek till honom vigt sina liv åt att endast söka hans ansikte i längtan efter att finna och kontemplera Gud i världens mitt. Dessa gemenskapers närvaro är som en stad på ett berg eller som en lampa på ett lampställ (Matt 5:14-15) som trots sin enkla livsstil på ett synligt sätt representerar det mål som hela Kyrkan vandrar mot. För Kyrkan ’går längs tidens stigar med sina ögon fästa på hur allt i framtiden kommer att återupprättas i Kristus’ och förkunnar därmed redan nu himmelens härlighet.”