sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrkan / Vetenskap \ Etik

Vatikanen till Världsnaturfonden "Värna om haven, men även om yrkesfiskarna"


På initiativet av Världsnaturfonden firar man, sedan 1998, varje år Fiskets världsdag för att understryka vikten av att beskydda haven och det marina livet som ger näring åt miljarder av personer i hela världen och arbetsmöjligheter åt drygt 50 miljoner.

Det påvliga rådet för själavården åt migranter och nomader har till denna dag skrivit ett budskap. Man erinar om encyklikan Laudato Si där  påve Franciskus nämner en del hot mot de marina resurserna som orsakar förstörelsen. “Eftersom det handlar om en mänsklighetens gemensamma rikedom uppmanar påven oss om att samarbeta såsom Guds redskap för vården av skapelsen, var och en med sin egen  kultur och erfarenhet, de egna initiativen och förmågorna”, skriver det påvliga rådet.

“Därför väntar vi otåligt på förverkligandet av avtalet mot illegalt fiske, vilket är det första internationella avtalet som skall förebygga och undanröja det illegala fisket. Vi bekymrar oss dock inte endast för de marina resursrna. Det är mycket känt att fiskeindudstrin är bland de farligaste i världen på grund av de ofta förekommande olyckorna och dödsfallen på arbetet. På denna Fiskets världsdag vill vi därför fästa uppmärksamheten även  på de många fiskare som lever i situationer av utnyttjande.

Tyvärr känner inte alla till den tragiska verkligheten för hundratusentals interna och transnationella migranter som i fiskeindustrín är offer för männskohandeln och sänds till tvångsarbete ombord på fiskebåtarna. Detta har främjat kriminella nätverk som utnyttjar personer som kommer från situationer av misär och är i förtvivlad jakt efter ett arbete som kan hjälpa dem att komma ur fattigdomen. Istället blir de offer för människohandel och slaveri.

Människohandeln är ett brott mot mänskligheten betonar påven och uppmanar om att förena krafterna för att befria offren och stoppa detta alltmer aggressiva brott som inte bara hotar de enskilda persorna  utan även samhällets grundläggande värden, säkerheten, den sociala rättvisan, ekonomin, familjesammansättningen och det sociala livet. Såsom svar på påvens appell vänder vi oss såsom katolska kyrka ånyo till regeringarna om att ratificera den internationella arbetsorganisationens konvention om arbete ombord på fiskefartyg för att skapa en säker miljö på båtarna och bättre förhållanden för yrkesfiskarna”.

Det skriver det påvliga rådet för själavård åt migranter och nomader med anledning av Fiskets världsdag som firas idag den 21 november.