sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Vatikanen / Aktiviteter

Konferens i Vatikanen om företagsledare för social ekonomi


Konferens hålls torsdag och fredag i Vatikanen på temat ”Företagsledare, aktörer för ekonomisk och social integration”. Den anordnas av Påvliga rådet för rättvisa och fred tillsammans med Internationella konferensen för kristna företagarföreningar Uniapac och de 500 deltagarna kommer från hela världen. Sekreterare för det påvliga rådet msgr. Silvano Maria Tomasi och ordförande för Uniapac José Maria Simone presenterade mötet för pressen.

Konferensen är ett led i en debatt som förs om en mer social ekonomi sedan mötet om det allmänna bästa på global nivå som hölls i Vatikanen i juli 2014. Msgr. Tomasi berättade att detta är ett av de grundläggande teman som påven Franciskus tar upp. Han vill ha en ekonomi som respekterar alla personers värdighet och som inte bara fokuserar på det bästa bara för några. Det allmänna bästa bör respekteras då man söker nya ekonomiska projekt för att komma ur världsekonomins nuvarande kris.

Påvliga rådet för rättvisa och fred arbetar i påvens fotspår för en social marknadsekonomi för alla inblandade personers bästa och värdiga liv. Kyrkan är för en dialog mellan arbetsgivare och arbetare som leder till rättvisa och fred.

Vi lever i en tid då finansmakten och teknologin till största del dikterar agendan för mänsklig aktivitet och detta leder till att ett fåtal blir mycket rika, men företagsledare kan göra skillnad underströk José Maria Simone. Encyklikorna Evangelii Gaudium och Laudato sì är båda tydliga vad gäller vikten av rent samvete och att se till vad personer behöver i dagens samhälle. Men påven Franciskus fasthåller också att företagandet är en ädel kallelse. Simone sa att företagare alltså måste ta större hänsyn till inverkan på samhället när beslut fattas.