sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Påven Franciskus / Aktiviteter

Påven till COP22: Kollektivt ansvar för det gemensamma hemmet


Miljöförstöring och förstöring av moraliska och sociala normer kräver ett kollektivt ansvar bortom särintressen. Livsstilen som bygger på slit- och slängkulturen är inte hållbar. Detta skriver påven Franciskus sammanfattningsvis i sitt budskap till deltagarna vid FN:s tjugoandra Konferens om klimatförändringar Cop 22, som hålls i Marrakech i Marocko.

Påven höjer sin röst vad gäller den angelägna vården av vårt gemensamma hem. Miljöförstöringen har ett starkt samband med moraliskt och socialt sönderfall. Det räcker inte att agera nationellt eller internationellt, vi måste agera kollektivt. Om detta skriver också påven i sin encyklika Laudato Sì. Teknologin måste stå i mänsklighetens tjänst och ekonomin i personens, fredens och rättvisans tjänst.

COP 22 är ett viktigt men också känsligt första steg i genomförandet av Parisavtalet. Det påverkar särskilt de fattigaste och mest sårbara personerna i världen. Det är behövs nu solidariska utvecklingsstrategier som bygger på en omhändertagande kultur och inte en ohållbar slit- och slängkultur. Påven Franciskus skriver att Parisavtalen måste ge svar på denna kulturella och pedagogiska utmaning.