sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Vatikanen / Tal

Kardinal Parolin: Överge inte personer med sällsynta sjukdomar


De 350-400 miljoner personerna på jorden som lider av sällsynta sjukdomar och de över 1 miljon som lider av brist på vård för tropiska sjukdomar får inte överges sa statssekreterare Pietro Parolin på torsdagen vid trettioförsta internationella konferensen om sällsynta och försummade sjukdomar som anordnas av Påvliga rådet för vårdpersonal.

Läkemedelsindustrin i världen satsar inte nämnvärt på att ta fram mediciner som inte leder till lukrativ verksamhet. Forskningen bör i stället fokusera på sällsynta sjukdomar. I välfärdsystemet gör framförallt familje- och icke-statliga katolska organisationer och andra insatser med forskningsfonder. Men trots insatser fortsätter forskningen inom detta område att avstanna.

Kardinalen påminde om sambandet mellan tropiska försummade sjukdomar och fattigdom. Det är viktigt att uppmärksamma detta och förstå personers lidande.