sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrkan / Vetenskap \ Etik

Kanada: Svårigheter för läkare att vägra abort och dödshjälp


Spänningarna ökar inom vårdinstitutioner i Ontario-regionen i Canada. För några månader sedan antog landets parlament lagen om assisterat självmord och katolska sjukhus och hem för pallativ vård har fått förfrågningar av patienter om detta. Fem läkare har lämnat in ett klagomål eftersom de ombeds att i fall av vägran remittera patienterna till andra läkare.

Toronto och Vancouver stift har startat en organisation med namnet Koalition för hälsovård och samvete för att där representera katolska läkare i svårighet. Msgr. Ronald Peter Fabbro, biskop av London i Ontario stift  som är ordförande för stiftets biskopar säger att de har beslutat att prioritera arbetet för skyddet av samvetsvägran.