sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Vatikanen / Tal

Heliga Stolen vid Unesco om jordens klimat


Heliga Stolens delegation vid Unesco har tillsammans med Påvliga rådet för rättvisa och fred anordnat möte vid Unesco i Paris med titeln “Jorden, vårt gemensamma hem: utmaning och hopp”. Ordförande för det påvliga rådet kardinal Peter Turkson talade i sitt inlägg om att vi måste ta itu med hotet om en global miljökatastrof. Han talade med utgångspunkt från påven Franciskus encyklika Laudato Sì och citerade påven med orden att världens folk behöver känna hopp om en bättre framtid.

Kardinal Turkson påminde om de senaste viktiga insatserna vad gäller världens miljö, som Internationella konferensen 2015 i Addis Abeba om hållbar utveckling, FN:s plenarförsamling 2014 för att anta den globala agendan centrerad på personer och planeten, Klimatkonferensen i Paris 2015 och den i Marrakech. Dessa innebär framsteg mot en gemensam miljörevolution, att övervinna skillnader och ojämlikhet genom att ta hand om jorden för det gemensammas och de fattigas bästa.

Encyklikan Laudato Sì är hoppet som inleder ett millennium av respekt för livet, omsorg om Guds skapelse och om de fattiga i solidaritetens, rättvisans och fredens tecken sa kardinal Turkson. Han påminde även om katolska kyrkans sociallära om ekologi som inleddes med påven Leo XIII:s encyklika Rerum novarum och fokuserade särskilt på en rad encyklikor som återkommande tar upp detta tema skrivna av påvarna Paulus VI, Johannes Paulus II, Benedictus XVI och Franciskus.