sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Påven Franciskus / Angelus \ Audienser

Påven: Barmhärtighet med sjuka och intagna


Vid katekesundervisningen vid onsdagsaudiensen talade påven Franciskus om vikten av att besöka sjuka och intagna.

I katekesundervisningen under detta Barmhärtighetens jubelår vänder vi vår uppmärksamhet till ytterliga två kroppsliga barmhärtighetsgärningar, att läka sjuka och besöka intagna (Matt 25:34-40). Jesus själv är vår förebild vad gäller båda. Han visar oss vikten av att komma nära dem som så ofta känner sig ensamma och övergivna. Vi gör så gott när vi besöker den sjuka och dem i fängelser och vi blir själva berikade av dessa kärlekshandlingar. Att besöka intagna är att bära fram Herrens helande närvaro till dem som betalar för sina misstag. Eftersom de har berövats sin frihet behöver de särskilt höra budskapet om Guds barmhärtiga kärlek och förlåtelse och på så sätt känna sitt värde och värdighet. Jesus själv led oskyldigt i fängelse för vår skull och apostlarna Petrus och Paulus använde fängelsetiden till att be och förkunna evangeliet. Genom att besöka sjuka och intagna kan vi bära fram Guds barmhärtighet och dess frälsande kraft till våra bröder och systrar i nöd.