sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Fokus / Katolsk tanke

Benedictus XVI:s predikan från 2005 om Lateranbasilikan och påveämbetet


När den katolska kyrkan den 9:e november firar Lateranbasilikans invigningsdag, är det passande att minnas den predikan som påven Benedictus XVI höll den 7 maj 2005 när han tillträdde som Roms biskop vid firandet av den heliga mässan i Lateranbasilikan San Giovanni, Roms biskopssäte.

Kyrkan byggdes av vittnen - med början av Petrus och Paulus, och de tolv, och vidare  alla män och kvinnor som fyllda med Kristus under århundraden har återupptänt trons låga och fortsätter att göra det. Varje kristen, är på sitt sätt kallad att vittna om den uppståndne Herren. När vi läser namnen på de heliga kan vi se hur många av dem först och främst var enkla människor, som spred ett ljus omkring sig som leder till Kristus.

Men denna symfoni av vittnen är även utrustad med en väl definierad struktur: av apostlarnas efterföljare, dvs biskoparna, förväntas ett offentligt ansvar att detta nätverk av vittnen lever i tiden. I biskopsvigningens sakrament tilldelats de den makt och nåd som krävs för denna tjänst.

I detta nätverk av vittnen, har Petri efterföljare en särskild uppgift. Det var Petrus som först bekände, på apostlarnas uppdrag trosbekännelsen: "Du är Messias, den levande Gudens son" (Matt 16,16). Detta är alla Petri efterföljares uppgift: att leda trosbekännelsen på Kristus, den levande Gudens Son. Roms kateder är först och främst denna trosbekännelsens kateder. Från denna stol har Roms biskop uppgiften att ständigt upprepa: Dominus Iesus - "Jesus är Herren", som Paulus skrev i sitt brev till romarna (10:9) och till korintierna (1 Kor 12:3).

Till Korint sade han med särskild tonvikt: "även om det finns så kallade gudar, i himlen eller på jorden – och det finns ju många gudar och många herrar – 6så har vi bara en Gud, fadern från vilken allting utgår och som är vårt mål, och bara en herre, Jesus Kristus genom vilken allt är till och genom vilken vi är till." (1 Kor 8: 5).

Petrussämbetet tvingar den som är dess innehavare att säga - som Petrus i ett stund av oro bland lärjungarna - när så många ville lämna honom: "Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, 69och vi tror och vi förstår att du är Guds helige."(Joh 6, 68).

Han som sitter på Petri stol måste komma ihåg de ord som Herren sa till Simon Petrus vid den sista måltidens timme: "... Och när du en gång har vänt tillbaka, så styrk dina bröder...." (Luk 22,32). Den som är innehavare av Petrusämbetet måste vara medveten om att han är en bräcklig och svag man i ständigt behov av rening och omvändelse. Men han måste även vara medveten om att Herren ger honom styrkan att bekräfta sina bröder i tron ​​och hålla dem förenade i trosbekännelsen på den korsfäste och uppståndne Kristus, och vittna om honom..

Roms biskop sitter i katedern för att vittna om Kristus. Katedern är en symbol för potestas docendi, denna befogenhet att lära som är en viktig del av uppdraget att binda och lossa som Herren ger till Petrus och efter honom, till de tolv. I kyrkan, i den heliga Skriften, växer förståelse under inspiration av den Helige Ande, och ministeriet för dess autentiska tolkning ges till apostlarna, dessa tillhör varandra på ett oupplöslig sätt. När den heliga Skriften separeras från kyrkans levande röst, faller den offer för tvister mellan experter. Vetenskapen kan inte ensam kan ge en definitiv och bindande tolkning; en säker tolkning som vi kan leva och även dö för. Detta kräver ett större mandat, som inte kommer ur enbart mänsklig kapacitet. För detta behöver vi den levande kyrkans röst, den kyrka som Petrus och apostlarna anförtroddes fram till tidens slut.

Denna undervisningsmakt skrämmer många människor i och utanför kyrkan. De undrar om inte samvetsfriheten hotas, om det inte är en presumtion i motsats till tankefrihet. Så är det inte. Den befogenhet som Kristus ger till Petrus och hans efterföljare är, i absolut mening, ett mandat att tjäna. Kraften i kyrkans undervisning innebär lydnad till tron. Påven är inte en absolut monark vars tankar och önskningar är lag. Tvärtom är påvens ämbete en garanti för lydnaden till Kristus och hans ord. Han får inte förkunna sina egna idéer, utan ständigt binda sig själv och kyrkan till lydnad till Guds ord, mot alla försök att urvattna det eller anpassa det, mot varje opportunism.

Påven är medveten om att hans val är kopplade till trons stora gemenskap genom tiderna, till de bindande tolkningarna som har utvecklats längs kyrkans pilgrimsväg. Hans makt är inte över utan i tjänsten av Guds ord, och han har ett ansvar att se till att detta ord fortsätter att vara närvarande i sin storhet och ljuda i sin renhet, så att det inte slits i stycken av ständiga förändringar.

Katedern, lärosätet, är en symbol för kraften i undervisningen, en effekt av lydnad och tjänst, så att Guds ord - hans sanning! - kan lysa bland oss, och visa oss vägen. Om man talar om Roms biskops lärosäte kan man inte glömma det Sankt Ignatius av Antiokias skrev till romarna, med hänvisning till kyrkan i Rom som "presiderar i kärlek" - en djupt meningsfull fras. Vi vet inte med säkerhet vad Ignatius kan ha haft i åtanke när han använde dessa ord. Men för den tidiga kyrkan, hänvisade ordet kärlek, agape, till eukaristins mysterium. I detta mysterium blir Kristi kärlek permanent påtaglig bland oss. Här ger han sig själv på nytt om igen. Här genomborras hans  hjärta om igen; Här håller han sitt löfte, löftet han gav från korset, att knyta allt till sig. I eukaristin, lär vi oss Kristi kärlek. Det var tack vare detta centrum och hjärta, tack vare eukaristin, som de heliga levde, och spred Guds kärlek i världen på olika sätt och i nya former. Tack vare eukaristin, återföds kyrkan ständigt på nytt!

Kyrkan är inget annat än detta nätverk – den eukaristiska gemenskapen – i vilken vi alla, genom att ta emot samma Herre, blir en kropp och omfamnar hela världen. Att presidera i läran och presidera i kärlek måste i slutändan vara en och samma sak: hela kyrkans lära leder i slutändan till kärleken. Och eukaristin, som är Jesu Kristi närvarande kärlek, är kriteriet för all undervisning. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna, säger Herren (Mat 22, 40).Kärleken är alltså lagen i dess fullhet, skrev Paulus till romarna (13, 10).

Kära romarna, nu är jag er biskop. Tack för er generositet, tack för er vänlighet, tack för ert tålamod! Som katoliker är alla även romare… som katoliker, är vi på något sätt, alla födda i Rom.

---

Lateranpalatset donerades av den romerske kejsaren Konstantin år 312, till påven Miltiades. Omkring 320, tillades en kyrka, Laterankyrkan, och den första i datum och värdighet, av alla kyrkor i väst. Den kallas därför alla kyrkors moder i Urbe och Orbe. Påven Sylvester invigde Laterankyrkan den 9:e november 324, med namnet den Helige Frälsaren basilika. Det var första gången en kyrka invigdes offentligt. På 1100-talet tog basilikan namnet San Giovanni efter Johannes Döparen, på grund av dess baptisterium som är det äldsta i Rom; därav kyrkans nuvarande namn San Giovanni in Laterano. Under mer än tio århundraden hade påvarna sin bostad i dess närliggande palats, och inom dess väggar hölls 250 koncilier, varav fem ekumeniska.