sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Påven Franciskus / Aktiviteter

Påven till kvinnor för fred


I sitt telegram till Konferensen om Mellanösterns och Medelhavsländernas kvinnor som hålls i Bari i Italien 19-23 oktober uttryckte påven lyckönskningar till mötets arbete, som i största delen hålls av just kvinnor. Konferensens tema är Kvinnor för fred, dialog och möteskultur och det hela samordnas av Världsorganisationen för katolska kvinnor och Katolsk aktions internationella och italienska avdelningar. Att mötet hålls just under Barmhärtighetens jubelår ger särskild tyngd åt konferensen.

Påven riktar dessutom särskilda hälsningar till de deltagande kvinnorna från Mellanöstern och länder där det råder sociala konflikter, fattigdom och diskriminering.

Påven hoppas att kvinnor får allt större utrymme i sitt arbete för möteskulturen och dialogen eftersom deras insatser bidrar till försoning mellan människor och länder.