sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Vatikanen / Tal

Kardinal Turkson: Mikrofinans får inte bli spekulativ


Mänsklighetens framtid måste utgå från de fattiga sa kardinal Peter Turkson i sitt tal vid tredje europeiska forumet om mikrofinans som hölls i Rom på onsdagen med temat Social marknadsekonomi, tillgång till kredit och kamp mot fattigdom.

Kardinalen talade om att man måste utgå från kyrkans sociallära med det allmänna bästa, solidaritet och subsidiaritet för en sundare, mänskligare, mer social och integrerad framtid. Han citerade påven Franciskus: det behövs en modern social marknadsekonomi för att bemöta den utbredda arbetslösheten, ojämlikheten och miljöförstöringen. Det är väsentligt att människan står i centrum och att alla inkluderas i det socio-ekonomiska livet och att kreativitet uppskattas och skyddas.

Här är mikrolån avgörande sa kardinal Turkson eftersom det får ekonomiska resultat men även sociala och kulturella. Det krävs solidaritet eftersom fattiga inte kan ge garantier för lånen men kan genom dessa börja ta del av samhällets utveckling. Påven uppmuntrade folkrörelsen i Bolivia  vid sitt besök i juli 2015: Förminska er inte!

Kardinal Turkson varnade dock för mikroutlåning som en spekulativ vinstverksamhet: Det vore omoraliskt och oacceptabelt eftersom mikrolån ger människor värdighet.