sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Vatikanen / Tal

Heliga Stolen om Mellanöstern: Dialog skapar fred


Msgr. Bernardito Auza talade i ett inlägg vid FN:s säkerhetsråd om situationen i Mellanöstern och den palestinska frågan.

Han uttryckte oro för den humanitära krisen på grund av våldet och politisk retorik efter misslyckade fredsförhandlingar mellan Israel och Palestina.

Heliga Stolens delegation vid FN i New York understryker dess stöd för tvåstatslösningen eftersom de ser den som det bästa alternativet för att uppnå fred säger msgr. Auza samt att fred och säkerhet förblir en dröm om Israel och Palestina inte kommer överens om att gå sida vid sida.

Han säger vidare att Mellanöstern som är civilisationens vagga och där judendomen, kristendomen och islam har fötts har nått en alarmerande nivå av omänsklighet. Allt är förstört och ruiner och flyktingströmmar visar tydligt ett cyniska förakt för och undertryckande av internationell humanitär rätt.

Msgr. Auza citerar påven Franciskus vädjan: ”Jag upprepar min brådskande vädjan till de ansvariga om ett omedelbart eldupphör som åtminstone respekteras den tid som krävs för att evakuera de civila och särskilt barn som fortfarande tvingas att uppleva de våldsamma bombningarna”.

Han tar även upp förföljelsen av kristna och andra minoriteter i Mellanöstern med förstörelse av kyrkor och andra kulturella monument och att även muslimer själva har fallit offer för extremismen.

Delegationen påminner om påvens vädjan om dialog eftersom: Dialog skapar fred. Fred finns inte utan dialog. Alla krig, tvister och olösta frågor beror på avsaknad av dialog. Om man har något problem – prata! Det skapar fred.