sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Vatikanen / Tal

Heliga Stolen om världens flyktingkris


Heliga Stolens ständige observatör vid FN och andra internationella organisationer i Genève msgr. Ivan Jurkovič talade vid mötet med FN:s flyktingkommissariat. Han sa att Heliga Stolens delegation är mycket oroad över flyktingkriserna i olika delar av världen. Han påminde om att fler människor på jorden än någonsin är på flykt: 65,3 miljoner personer har tvingats flytta från sina hem. Av dessa är 21,3 miljoner flyktingar och majoriteten är under 18 år och är många gånger offer för moderna former av slaveri och människohandel och får ingen skolgång. Msgr. Jurkovic sa att detta kräver att vi agerar på övergripande sätt. Vi måste ta ett internationellt ansvar för att skydda flyktingarna och hjälpa staterna som tar emot dem. ”Vi har en akut social, politisk och moralisk plikt att i en anda av samarbete och solidaritet tar itu med dessa frågor och de bakomliggande orsakerna”.

Msgr. Jukovic tog upp det faktum att flyktingar inte tillåts arbeta i många länder och måste hålla sig omkring läger som ofta ligger i civilisationens utkanter. Han la till att flyktingarna blir beroende av att man delar ut mat till dem, som inte alltid är varierande nog och som i många fall har lett till undernäring i FN:s flyktingläger.

Heliga Stolen anser att man behöver se flyktingarna som en tillgång och inte bara som gäster som man tolererar.

Man måste prioritera att ta itu med orsakerna till förflyttningarna och förebygga dem sa msgr Jurkovic och vidare att Heliga Stolen upprepar sin enträgna vädjan om politiska och multilaterala ansträngningar för att bekämpa de bakomliggande orsakerna till migration och tvångsförflyttning av befolkningen. Som påven Franciskus har sagt, betyder detta att tänka om och gå ifrån gamla vanor och praxis först och främst vad gäller vapenhandel, köp av råmaterial och energi och skapa planer för en finansiering och hållbar utveckling.

Msgr. Jurkovic sammanfattande sitt tal med att understryka att flyktingarna behöver vår solidaritet, vårt medlidande och skydd. - Låt oss aldrig glömma bort att det handlar om män, kvinnor och barn.