sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrkan / Ekumenik

Kardinal Koch om påvens besök i Georgien


Kardinal Kurt Koch, ordförande för Påvliga rådet för främjande av kristen enhet  reflekterar i en artikel i Osservatore Romano kring betydelsen av påven Franciskus apostoliska resa i Georgien. Han skriver sammanfattningsvis:

Påven Franciskus fortsätter att närma sig Europas gränsländer genom den apostoliska resan till Georgien och Azerbajdzjan. Han har redan besökt Lampedusa, Tirana, Sarajevo, Lesbos och Jerevan och snart reser han till Lund. Detta är regioner som är mycket olika varandra, men alla ligger på gränsen och är regioner där katoliker är ofta en minoritet. Påven vänder sig till Europas alla länder.

Kristendomen i Georgien har mycket djupa rötter och den ortodoxa kyrkan präglar landets kultur. Deras alfabet skapades för att predika på folkets språk och då landets har invaderats bevarades kulturen och skrifterna av munkar som var spridda i Mellanöstern och Medelhavets östra delar.

Denna starka kristna identitet byggdes upp i en möteskultur i ett multietnisk sammanhang där två strömmar av kristendomen möts, den syriska riten från Antiochia och den bysantiska från Konstantinopel.

Utan tvekan är påven Franciskus besök i Georgien ett nytt steg i en bättre kontakt mellan kyrkan i Rom och den ortodoxa i Georgien. Han kommer att följa traditionen som påven Johannes Paulus II inledde vid sitt besök i landet 1980 med fredshälsning med patriarken Illia II och löfte om en ömsesidig bön. Möte och ömsesidig bön som två steg i vägen mot enhet mellan kyrkor som har stått långt ifrån varandra.