sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Påven Franciskus / Aktiviteter

På Barmhärtighetsfredagen besökte påven sjukhus


Påven Franciskus besökte på Barmhärtighetsfredagen förlossningsavdelningen på San Giovanni-sjukhuset och sjukhemmet Villa Speranza som inhyser ett trettiotal obotligt sjuka patienter, för att uppmärksamma vikten av livet från befruktning till naturlig död.

Påven överraskade personal och patienter med sina improviserade besök och chefsläkare för förlossningsavdelningen Ambrogio Di Paolo berättar för Vatikanradion att mammor och personal blev mycket rörda över påvens besök och välsignelser.

Han berättar att även påven var mycket rörd när han mötte de nyblivna mödrarna och deras barn. Påven ställde frågor om situationen för barnen i kuvös och om de som ska åka hem med familjerna. Han talade med alla mammor och välsignade dem och avdelningen. Di Paolo berättar att påven blev lite förvirrad av alla maskiner som många av barnen är kopplade till för att överleva men han intresserade sig också för föräldrarna. Särskilt sjuksköterskorna och läkarna var rörda av påvens besök.