sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrkan / Rättvisa \ Fred

Nigerias biskopar varnar för en våldsvåg


Återställ tron på Nigeria, är titeln på budskapet som Nigerias biskopar sänder ut efter sitt möte. Kyrkan hyllade valkampanjen tidigare i år då den var fredlig men i budskapet varnar de för att politiskt våld, korruption, kidnappningar, rituella mord ökar. Sjukdomar sprids och fattigdom råder och detta ökar våldet skriver de och påminner om att staten måste garantera säkerhet och jämlikhet för alla. De kritiserar ökningen av sharialagar och normer i samhället och att detta står i motsats till konstitutionen.

De vädjar om solidaritet med folket och ber dem att inte falla i charlatanernas händer, eftersom de utnyttjar Guds namn för egna intressen.

Nigerias biskopar påminner presidenten om det nigerianska folkets besvikelse för att vallöften inte infrias och om att de inte kan blunda för anklagelserna om nepotism och sekterism vid federala tillsättningar.