sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrkan / Rättvisa \ Fred

Korea: Kyrkans fredsappell


Biskopskommissionen för rättvisa och fred i Sydkorea sänder ut en fredsappell där de påminner om vad påven Johannes XXIII skrev i Pacem in Terris om att sluta att utveckla kärnvapen.

De skriver att kärnvapenutvecklingen i Nordkorea strider mot fredsarbetet och avvecklingen av dessa vapen i Korea. Kärnvapen skyddar inte landet utan skapar en stor andlig och fysisk fara för förstörelse och död skriver de.

Biskoparna vänder sig till Sydkoreas regim och skriver att dess sanktioner mot Nordkorea bara ökar spänningen mellan de två staterna. De vädjar om att gå dialogens och förhandlingens väg och påminner om att sanktioner slår mot de fattigaste och svagaste.

Biskoparna hoppas på fred mellan Nord- och Sydkorea och på världsfred.