sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Vatikanen / Tal

Kardinal Turkson: Ekonomi enligt påven Franciskus


Kardinal Peter Turkson vid Påvliga rådet för rättvisa och fred talade vid mötet A case study of social market economy – The economy according to pope Francis, (En studie av social marknadsekonomi - Ekonomin enligt påven Franciskus) som hålls idag tisdag i Rom vid Påvliga universitetet Santa Croce.

Han inledde sitt tal med att tacka för initiativet och inbjudan till att tala om ekonomin i påven Franciskus anda. Han påminde om att påven upprepade gånger i sitt tack för Charlemagne-priset i maj sa ”för att gå från flytande ekonomi till social ekonomi … behöver man gå från en ekonomi inriktad på inkomster, vinning genom spekulation och utlåning mot ränta, till en social ekonomi som investerar i personer, genom att skapa arbetstillfällen och tillhandahålla utbildning”.

Kardinal Turkson talade kring: Problemet med flytande ekonomi, Lösningen för en social ekonomi och Utmaningarna att bemöta social ekonomi.

Han underströk att påven Franciskus återkommande varnar för att flytande ekonomi inriktad på vinning resulterar i ojämlikhet och hindrar möjligheten att alla kan leva ett blomstrande liv. Siffror blir viktigare än människor.

Påven säger att en sådan ekonomi dödar och han frågar sig: “Hur är det möjligt att det inte rapporteras i nyheterna när en gammal hemlös person dör utblottad men det rapporteras om börsen går ner med två procent … Kan vi fortsätta att se på när mat slängs bort när människor svälter?”

Kardinal Turkson sa att påven ger konkreta exempel på att det handlar om avgudan av pengar: “Vi har skapat oss nya idoler. Dyrkan av guldkalven (2 Mos 32) har återkommit i en ny och hänsynslös skepnad genom avgudadyrkan av pengar och diktaturen av en opersonlig ekonomi som saknar en mänskliga ändamål.”

Enligt påven Franciskus går den flytande ekonomin hand i hand med slit och slängkulturen som är en självcentrerad kultur för omedelbar tillfredställelse.

Lösningen är en social ekonomi då den skapar arbeten. Påven talar om en sundare, mer mänsklig, social och integrerande ekonomi så att alla kan leva värdigt. En ekonomi där människor i harmoni med naturen kan strukturera hela produktions- och distibutionssystemet så att varje individ efter förutsättningar och behov kan hitta lämpliga uttryck i samhällslivet .

I Evangeli Gaudium förklarar påven att solidaritetsidén förutsätter att man tänker om och utgår från gemenskap  och prioriteringen av allas liv och den måste efterlevas så att man ger tillbaka  till de fattiga vad som tillhör dem och genom solidaritet mellan generationer och med själva skapelsen.

Kardinal Turkson sa att katolska socialläran alltid balanseras med subsidiaritetsprincipen och ta beslut från rätt nivå för det allmänna bästa. Vår frihet och oberoende kräver av oss att vi ser världen med en gemensam plan.

Här talar kardinal Turkson om hur man kan gå från flytande till social ekonomi genom att se till arbete, ojämlikhet, klimatförändringar och miljöförstöring.

Kardinal Turkson sammanfattar att affärsvärlden ska ta moraliskt ansvar som en ädel kallelse, som påven uttrycker det, och avslutar med att vi kan översätta berättelsen om den barmhärtige samariten (Luk. 10:25-37) till dagens situation: Samariten kan representera dem vars medkänsla leder dem att prioritera lösningar till vår tids sociala och miljömässiga faror. Som Jesus sa:”Gå du och gör som han!” avslutade kardinal Turkson.