sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrkan / Familj \ Ungdom

Malawi. Konferens, Unionen för världens katolska kvinnor


Den afrikanska avdelningen inom Unionen för världens katolska kvinnor, World Union of Catholic Women’s Organisations (Umofc), har just avslutat en konferens i Lilongwue i Malawi på temat ”Afrikas kvinnor vittnar om Guds barmhärtighet”.

150 internationella och 350 lokala delegater deltog och konferensen inleddes med en mässa i huvudstadens stadium som hölls av ärkebiskopen av Blantyre, Thomas Luke Msusa, ordförande för Malawis biskopskonferens.

Rosaline Nganku Menga, ordförande för unionens afrikanska avdelning säger att konferensen har varit viktig inte bara för kyrkan utan för hela samhället. Hon berättar att trots kyrkans, välgörenhetsorganisationers och många regeringars insatser är kontinentens utmaningar stora och hon räknar upp en lång lista: fattigdom, analfabetism, ojämlikhet, aids, korruption och regeringars vanstyre, terrorism, ebola, människohandel, migration av ungdomar och klimatförändringar. Hon berättar att målet med konferensen var att föreslå konkreta insatser för familj, kyrka och samhälle.

Katolska kvinnor vill vittna om Guds barmhärtighet i ljuset av påven Franciskus encyklika Evangelii Gaudium i familjen, bland ungdomarna och lidande personer på kontinenten.  

Unionen för världens katolska kvinnor grundades 1910 av en grupp europeiska och sydamerikanska kvinnor och syftar till att främja delaktighet och medansvar för kvinnor i samhället och i kyrkans liv och därmed bidra till evangelisationen och engagemanget för mänsklig utveckling.   

På Påvliga rådet för lekmäns hemsida läser vi att unionens målsättning är att uppmuntra utbildning för kvinnor så att de kan möta utmaningarna i dagens värld och bidra i arbetet för respekt för en kulturell mångfald, hjälpa medlemmar inom unionen att öppna sig för en internationell dimension, samarbeta med andra internationella organisationer som arbetar för respekten för mänskliga rättigheter och särskilt kvinnors och uppmuntra till ekumenisk och interreligiös dialog.

100 organisationer är medlemmar i Unionen för världens katolska kvinnor och finns i 62 länder.