sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrkan / Samhälle \ Mission

Italien. Kyrkans flyktingmottagning


För ett år sedan, 6 september 2015, sände påven Franciskus ut en vädjan till alla kyrkor och samfund att ta emot flyktingar och migranter. Caritas Italien och den italienska biskopskonferensen har sedan dess utökat sitt redan stora arbete i denna tjänst.

Ständiga rådet vid Italiens biskopskonferens godkände genast efter påvens vädjan en förnyad plan för att ta emot flyktingar och migranter i församlingar, familjer och ordnar men även för solidaritet med migranternas ursprungsländer.

Caritas Italien har fortsatt att förstärka sitt arbete i ursprungsländer och länder som flyktingar tar sig igenom samt i läger i krisområden.

Karta över Caritas insatser för flyktingar och migranter i Italien ses här: http://sconfinati.caritasambrosiana.it/mappa/