sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Fokus / Helgon

Moder Teresa "Calcutta finns överallt"


Pater Brian Kolodiejchuk, M.C är postulator för salig- och helgonförklaringen av Moder Teresa av Calcutta och chef för Moder Teresa Center och han redigerade och skrev kommentaren till boken Moder Teresa: Kom var mitt ljus. Vid en presskonferens inför helgonförklaringen talar han om vad Moder Teresa lär oss:

För Barmhärtighetens jubelår är hon det perfekta helgonet

Hon var så medveten om sitt behov av Guds barmhärtighet. Hon kände sig verkligen hemma i sin egen fattigdom. Barmhärtighetens jubelår är först och främst en påminnelse till oss alla att vi inför Gud alla är i behov av barmhärtighet; här är vi alla fattiga; vi är som tiggare i behov av Hans kärlek, Hans förlåtelse och barmhärtighet.

Detta är Moder Teresas budskap: Calcutta finns överallt

Liksom Moder Teresa, kan vi kalla denna inre fattigdom “Calcutta i hjärtat” och  “Calcutta av mitt hjärta!” Moder Teresa brukade säga: “Calcutta finns överallt”.

Förlåt och (på riktigt) glöm

Hon var alltid redo att visa barmhärtighet och förlåtelse till alla. ”Vi behöver stor kärlek för att förlåta och vi behöver stor ödmjukhet för att kunna glömma bort, för att förlåtelsen är inte fullbordad om vi inte också glömmer. Vi säger ofta att vi har förlåtit men att vi inte kan glömma och kan vi inte det har vi inte helt och hållet förlåtit.

Regelbunden bikt

För Moder Teresa handlade det inte om en vana och rutin utan att möta Guds barmhärtighet och kärlek på nytt. Om Gud kärlek till syndarna sa hon: ”Djävulen hatar Gud. Och det hatet arbetar för att förstöra oss och får oss att synda och dela den onskan … så att även vi delar hans hat och detta skiljer oss från Gud. Men här kommer Guds underbara barmhärtighet in. … Det är detta som djävulen hatar hos Gud, denna ömhet och kärlek som Gud ger till syndaren.”

Mörk natt 

Detta förklarar Moder Teresas stora förmåga till barmhärtighet. Erfarenheten av mörkret manade henne att ständigt vara beroende av Guds barmhärtighet och därför, att alltid vara redo att visa andra barmhärtighet.

Moder Teresa sa “ja” till mörkret och det var ett hemskt sätt att lida på för någon som älskade Gud så högt

 “Jag har kommit att älska mörkret, för att jag tror att detta är en väldigt, väldigt liten del av Jesu mörker och smärta på Jorden. Idag kände jag en stor glädje – att Jesus inte längre kan gå igenom lidande men Han vill göra det genom mig. – Mer än någonsin överlämnar jag mig till Honom – Ja, mer än någonsin står jag i hans tjänst.” Och i Moder Teresas ”ja” ligger hela hennes helighet och hela vår kristna tro: allt som vi ombeds att göra och allt som vi kan göra. Jesus gör resten.

Moder Teresa är allas helgon

Just för att hon delade Jesu lidande förstod hon att Gud älskar henne på ett särskilt sätt. Moder Teresa är allas helgon, för de fattiga och rika, för vår tid, krossad av så mycket våld och torka i hjärtana, för att hon visade att den onda/fattigdomen som vi bär inom oss kan förlåtas och att vi kan komma över vårt mörker genom att ta Jesus barmhärtiga och säkra hand som han sträcker ut till oss.