sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrkan / Religion \ Dialog

Martyrdag firas i Indien


Kyrkan i Indien har inlett en process för saligförklaringar av de över 100 martyrerna från Kandhamal i Orissaregionen i Indien som dödades av hinduiska extremister 2008. Kyrkan har med tanke på detta även instiftat en Martyrdag som hålls 30 augusti.

Ärkebiskop av Cuttack-Bhubaneswar msgr. John Barwa säger att offren måste erkännas som martyrer och han inbjuder alla, troende, institutioner och föreningar, att enas i bön för att belysa förföljelsen av kristna i Indien. Han hoppas att många deltar i Martyrdagen så att budskapet sprids och att sådant våld inte sker mer i världen.

Msgr. Barwa vill att offren ska erkännas som martyrer av alla och ber regeringen i landet att ge de skadade och änkorna hjälp och att medverka i att bygga upp kyrkor och institut som har förstörts samt att verka för ett slut på tvångskonversion till hinduismen.

Fler än 50 000 kristna är på flykt undan förföljelsen i Orissa.