sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Påven Franciskus / Angelus \ Audienser

Påven vid allmänna audiensen om VUD och OS


Under onsdagens allmänna audiens reflekterade påven Franciskus över den apostoliska resan i Polen.

Han sa att såhär 25 år sedan järnridåns fall blev Världsungdomsdagen i Krakow ett profetiskt tecken för Polen, Europa och världen. Ungdomarna visade en hoppfullhet som leder till broderskap sa påven och de har tagit till sig budskapet om barmhärtighet.

Han berättade att han i Jungfru Marias blick då han bad i Chęstochova-helgedomen såg det polska folkets historia som är så knuten till Kristi kors. Han sa att Polen påminner hela Europa om att det inte finns en framtid för kontinenten utan sina kristna grundläggande värderingar.

Sedan talade påven om att hans val att inte tala i Auschwitz-Birkenau var mer talade än ord. Han sa att han i denna tystnad lyssnade på alla själar som varit där och han bad för alla vålds- och krigsoffer. Påven upplevde där mer än någonsin vikten av minnet av historien och ansvaret för att hatet inte slår rot.

Påven sände som alltid särskilda hälsningar till de pilgrimsgrupper som var närvarande och så läste han upp sitt budskap inför OS i Rio de Janeiro.
 

Påven vände sig till Brasiliens och Rios folk med varma hälsningar och sa “I en värld som törstar efter fred, tolerans och försoning hoppas jag att Olympiska spelens anda kan inspirera alla, medverkande och publik, att kämpa den goda kampen och fullborda loppet tillsammans” (jfr 2 Tim 4:7-8) och vilja uppnå något mer än en medalj - en civilisation där det råder solidaritet som bygger på insikten att vi alla tillhör en mänsklig familj oavsett kultur, hudfärg eller religion.

Påven önskade brasilianarna att genom den glädje och gästvänlighet som karaktäriserar dem tar tillfället i akt att övervinna de svåra tiderna och arbeta tillsammans för att skapa ett säkrare och rättvisare samhälle.