sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrkan / Religion \ Dialog

Oroväckande statistik för Katolska Kyrkan i Tyskland


I fredags publicerade den tyska biskopskonferensen statistik över den Katolska Kyrkans liv i Tyskland. Mottagandet av Sakramenten sjunker kraftigt, men biskopskonferensens ordförande kardinal Reinhard Marx sa att den Katolska Kyrkan ”fortsätter att vara en stark kraft vars budskap människor lyssnar till och tar emot.”

I Tyskland är den Katolska Kyrkan den största religiösa gruppen med 23,7 miljoner medlemmar, vilket är 29% av landets befolkning. Medlemsantalen sjunker dock kraftigt och under 2015 valde 181 925 personer att lämna Kyrkan, medan endast 6 474 personer återvände till den Katolska Kyrkan och 2 685 personer blev katoliker.

Antalet vigslar halverade över 20 år
Den tyska biskopskonferensen betonar även att det har skett en liten ökning av antalet dop och vigslar jämfört med föregående år. Men statistiken över 20 år visar en oroande trend. 1995 döptes 260 000 barn medan endast 167 000 barn döptes 2015. Antalet ingångna äktenskap har halverats, från 86 456 vigslar år 1995 till 44 298 vigslar förra året.

Samma oroväckande statistik syns för antalet besökare under högmässorna, från 18,6% av alla katoliker 1995 till 10,4% 2015.

54% av prästerna biktar sig max en gång om året
Den katolska biskopskonferensen presenterar ingen statistik över hur många katoliker som tog emot Försoningens Sakrament förra året. Men nyligen publicerades en studie av prästerskapet i Tyskland som uppgav att mer än hälften av prästerna, 54%, går till bikt ”en gång om året eller mer sällan”. Bland pastoralassistenterna var motsvarande siffra för att gå till bikt ”en gång om året eller mer sällan” 91%.

Kardinal Marx kommenterar siffrorna genom att säga: ”Statistiken visar att Kyrkan i Tyskland fortsätter att vara en stark kraft vars budskap människor lyssnar till och tar emot. Det är uppenbart att människorna inte bara är intresserade av utan även aktivt önskar ta emot Kyrkans Sakrament, vilket en liten ökning av antalet dop och vigslar visar,” uppger ett pressmeddelande från den tyska biskopskonferensen.

"Kyrkan behöver en ny pastoral praxis"
Angående det höga antalet utträden ur Kyrkan säger biskopskonferensens ordförande: ”Vi behöver en sofistikerad pastoral praxis som gör rättvisa till människors olika livsvärldar och övertygande förmedlar trons hopp. Avslutningen av förra årets biskopssynod och påven Franciskus apostoliska uppmaning Amoris Laetitia är viktiga sådana tecken.”

”Påven Franciskus ger oss mod när han säger att Kyrkans väg in i framtiden är en ’synodal Kyrka’,” fortsätter kardinal Marx. ”Detta är en uppmaning till alla människor, både lekfolk och präster! Tillsammans kommer vi att fortsätta att ge ett övertygande vittnesbörd om vår tro och om Evangeliet.”

Under de tyska biskoparnas ad limina besök i Vatikanen 2015 uppmanade påven Franciskus dem att föra folket närmare Eukaristin och bikten under detta Barmhärtighetens År. Den helige fadern uppmanade även prästerna att prioritera den nya evangelisationen, att styrka prästernas roll och att skydda det ofödda livet.