sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Vatikanen / Tal

Heliga Stolen vid FN om Mellanöstern


Heliga Stolens ständige sekreterare vid FN i New York och apostolisk nunzie msgr. Bernardito Auza talade vid FN:s säkerhetsråd i en öppen debatt om situationen i Mellanöstern och Palestina.

Han uppmärksammade inledningsvis om att man ännu inte har uppnått en lösning på frågan kring Palestina. Msgr. Auza påminde om att  det nästan är 69 år sedan FN antog resolution 181 och den ännu bara följts upp till hälften. Han anmärkte att förhandlingarna om att skapa en palestinsk stat har misslyckats och att den israelisk-palestinska konflikten har blivit allt mer

oacceptabel.

Heliga Stolens delegation understryker att de tror på en tvåstatslösning för att uppnå en varaktig fred. En varaktig fred kommer förbli en dröm och säkerheten en illusion om Israel och Palestina inte kommer överens om att leva sida vid sida inom gemensamt överenskomna och internationellt erkända gränser säger msgr. Auza. Låt de två staterna skapas nu, till förmån för israeler och palestinier som i djupet av hjärtat inte önskar något högre än fred och säkerhet. Det är dags att agera enligt rekommendationerna från rapporten 1 juli 2016 Rapport från Kvartetten för att skapa fred och säkerhet för medborgarna i Israel och staten Palestina och människorna i världen.

Sedan talade msgr. Auza om situationen i Syrien och att Heliga Stolens delegation känner sig pliktskyldig att på nytt uppmärksamma FN:s råd om förföljelsen av de kristna, yatzidier och andra etniska och religiösa minoriteter i Syrien och Irak.

Påven Franciskus riktar kritik mot dem som tillför pengar och vapen till de som dödar den oskyldiga befolkningen sa msgr. Auza och fortsatte: ”Man kan inte annat än beklaga det dubbla budskapet att tala om fred och samtidigt leverera vapen till dem som dödar på varje sida av konflikten. Franciskus har ställt frågan: ’Hur kan du lita på någon som smeker dig med höger hand och slår dig med vänster?’”

Msgr. Auza säger att Heliga Stolens delegation tar tillfället i akt att än en gång be länder som producerar vapen att strikt begränsa vapenleveranser och övervaka dess användning. De ber särskilt om ett stop av vapenhandeln till icke-statliga aktörer. Han poängterar att civilbefolkningar är offer för allt mer tekniskt sofistikerade vapen och att detta kräver noggrann genomgång av internationella humanitära lagar.

Heliga Stolen tror inte att en fredsprocess bara beror på formella förhandlingar säger msgr. Auza. ”Som civilisationens vagga och där de tre främsta monoteistiska religionerna föddes, judendomen, kristendomen och islam, har Mellanöstern kulturella, intellektuella och religiösa resurser som gör det till en grogrund för ett civilt

samhälle” säger han och fortsätter ”De måste sätta stopp för alla former av
ömsesidigt hat … Min delegation tror att ju mer religion används för att rättfärdiga terrordåd och våld, desto mer måste religiösa ledare engagera sig i samlade ansträngningarna att besegra våldet … Falsk religiositet måste motverkas genom
religionsundervisning och med riktiga trosförsamlingars exempel. Endast då kan trosbaserad informell diplomati som komplement till den formella diplomatin mellan stater och multilaterala organ bli fruktbar.”