sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Vatikanen / Aktiviteter

Norsk professor utnämnd till medlem av påvlig akademi


Gregory M. Reichberg, professor vid Oslos universitet, har utnämnts till medlem av den Påvliga Akademin för Sociala Studier.

Den heliga fadern har utnämnt professor Gregory M. Reichberg, forskare och lektor vid Oslos Universitet, och professor Ana Marta González, professor i moralfilosofi vid universitetet i Navarra i Spanien, till medlemmar av den Påvliga Akademin för Sociala Studier.

Professor Reichberg föddes 1956 och är sedan år 2013 forskare och professor vid Fredsforskningsinstituet i Oslo. Han är dessutom professorsadjunkt vid fakulteten för politisk vetenskap vid Oslos universitet och biträdande redaktör för den Militäretiska Journalen.

Mellan år 2009 och år 2012 ledde han Cyperns Fredsforskningsinstitutet i Nicosia. Där koordinerade han de olika forskningsprojekten för att bidra till en politisk lösning på öns splittring. Professor Reichberg var även medlem av den filosofiska fakulteten vid Fordhams universitet och vid Amerikas Katolska Universitet. Han har dessutom undervisat vid Norges Teologiska Skola i Oslo och vid New Yorks universitet.

Professor Reichbergs forskar och undervisar främst inom politiskfilosofi och religionsfilosofi. Han har särskilt skrivit om rättfärdiga krig. militäretik och dygdetik. Utgångspunkten för hans forskning är Thomas av Aquino samt utvecklingen av koncepten krig och fred i västerländsk filosofi, inom den Romersk-Katolska Kyrkan och inom andra jämförbara religiösa traditioner.

Utnämningen av professorerna Reichberg och González skedde i mars och bekräftades sedan i juni. De båda kommer att få ta emot sina insignier vid en audiens med påven Franciskus.

Den Påvliga Akademin för Sociala Studier arbetar för att främja studiet av och framstegen hos de sociala, ekonomiska, politiska och juridiska vetenskaperna för att på så sätt erbjuda Kyrkan verktyg som hon kan använda i utvecklingen av sin sociallära. Akademin strävar även efter att tillämpa denna lära på dagens samhälle.