sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Vatikanen / Aktiviteter

Cor Unum: Utbildning om humanitärt bistånd i Mellanöstern


Det pågår en utbildning för stiftspersonal i Syrien som arbetar med Syriens humanitära kris. Utbildningen, som hålls 29 juni - 2 juli i Beirut i Libanon, främjas av det Påvliga rådet Cor Unum i samarbete med tre katolska välgörenhetsorganisationer, Catholic Relief Service (CRS), Hjälp till kyrkan som lider (ACN) och Missio. 11 biskopar, företrädare för manliga och kvinnliga religiösa institut och stiftspersonal som ägnar sig åt välgörenhet deltar och Cor Unums sekreterare msgr. Giampietro Dal Toso och apostoliska nuntien i landet msgr. Mario Zenari följer arbetet.


Syftet med utbildningen är att göra det lättare att genomföra välgörenhetsprojekt inom varje stift.

Heliga Stolen och Internationella samfundet är mycket oroade för denna konflikt. Cor Unums första kartläggning av kyrkliga enheters humanitära bistånd vid den syriska och den irakiska krisen åren 2014-2015 visar att kyrkan år 2015 samlade 150 miljoner dollar. Ekonomiskt stöd till utbildning uppgick till 37 miljoner dollar, livsmedel  30 miljoner dollar, övriga basbehov 25 miljoner dollar, vård 16 miljoner dollar och stöd för bostäder och hyresbetalningar 10 miljoner dollar. Kartläggningen för perioden 2015-2016 pågår.